Lista rzeczy zakazanych w bagażu
Zabronione przedmioty

Towary, substancje i dokumenty, które nie są zgodne z prawodawstwem w kraju pochodzenia, miejsca przeznaczenia jakimkolwiek z krajów tranzytowych.

Towary, których zakazuje się wywozu z kraju pochodzenia lub importu do kraju przeznaczenia.

Towary niebezpieczne:

Należy pamiętać, że nawet jeśli została wybrana usługa drogowego przewozu towarów, paczki moga być wysyłane drogą lotniczą, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych. Wszelkie przedmioty zapakowane oraz oklejone etykietami zawartymi w umowie ADR bez względu na ich rzeczywistą treść będą traktowane jako przedmioty zabronione.

Wszystkie niebezpieczne materiały nawet w ograniczonych ilościach, w tym: kwasy, substancje klejące, aerozole, chemikalia rolnicze, amunicja, bakterie, gaz kempingowy, węgiel, materiały żrące, suchy lód, zbiorniki do nurkowania (podwodne), gaśnice, petardy, fajerwerki, ciecze łatwopalne , Łatwopalne substancje zapachowe, substancje łatwopalne, rozbłyski, zapalniczki benzynowe, proszek gaśniczy, kwas chlorowodorowy, artykuły zawierające gazy sprężone, zapalniczki, wyroby magnetyczne, związki rtęci, rtęć, silniki, farby olejowe, substancje utleniające, związki chemiczne wytwarzające tlen, nadtlenki w tym proszków bielących, pestycydów, fosforanów, materiałów promieniotwórczych, substancji toksycznych i zakaźnych, wirusów, mokrych baterii i innych elementów nie wymienionych, które nie są zgodne z przepisami ADR. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.unece.org.

Inne:

Broń, amunicja, sprzęt wojskowy i podobne towary
Zwierzęta, zwierzęta domowe lub zwierzęta żywe lub martwe
Próbki biologiczne
Środki pieniężne, karty kredytowe, znaczki, czeki i loterie
Szczątki ludzkie
Opium i jego pochodne, marihuana, kokaina i inne leki narkotyczne oraz substancje psychotropowe.
Oryginalne dzieła sztuki
Artykuły łatwo psujące się
Biżuteria szlachetna
Leki na receptę
Żywność i używki (które mogą się rozszczelnić, spowodować wyciek i tak podobnie)
Przesyłki zabronione prawem


Ubezpieczenie

Upewnij się, czy przesyłka zostanie doręczona pomyślnie I będzie spelniała wymogi ubezpieczenia:

•    Używając odpowiedniego, mocnego, sztywnego pudełka nadającego się do wysyłki
•    Pakowanie wszystkich przedmiotów, które mają być umieszczone w opakowaniu oddzielnie
•    Używając odpowiedniego materiału amortyzującego między elementami w opakowaniu
•    Korzystanie z mocnej taśmy przeznaczonej do wysyłki opakowań
•    Usuwanie wszelkich starych etykiet na paczce, które nie mają zastosowania i przekazują błędne informacje
•    Upewnij się, że istnieje etykieta adresowa zawierająca jasne, kompletne informacje o dostawie i zwrotach
•    Umieszczenie duplikatu etykiety adresowej wewnątrz opakowania lub walizki
•    Dodanie załączonego bagażu przy wysyłaniu walizów
•    Zalecamy robienie zdjęć pakietu przed i po zamknięciu

Przedmioty nie podlegające ubezpieczeniu

Broń, amunicja, sprzęt wojskowy i podobne towary
Ładunki drobnicowe 
Dokumenty, obligacje, rękopisy, paszporty, papiery wartościowe i inne
Pojemniki oraz walizki wysyłane bez dodatkowego opakowania ochronnego
Ładunki masowe
Złote sztabki
Cement
Materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR 
Pojazdy silnikowe
Metale szlachetne i kamienie
Złom (metalowe odpady)
Dokumenty państwowych instytucji

Odpowiednio niezabezpieczone lub nieopakowane towary
Wszystkie elementy z listy zabronionych przedmiotów

Ograniczone ubezpieczenie (maksymalna rekompensata w nawiasach)

Gry komputerowe (200 €)
Chipy komputerowe, procesory i płyty główne (500 €)
Urządzenia komunikacyjne, takie jak PDA, (750 €)
Paczki żywnościowe nie wymagające szczególnych warunków magazynowania (200 €)
Handheldy (urządzenie klasy PDA, podobne z wyglądu do małego laptopa) (750 €)
Szkło, ceramika, marmur i podobne kruche towary (100 €)
Telefony komórkowe (750 €)
I-Pody (200 €)
Ekrany plazmowe (250 €)
Perfumy (200 €)
Zawartosc walizek lub innych podobnych (500 €)
TV, DVD oraz Hi-Fi (250 €)